Islamitische Begraafplaatsen Nederland

Islamitische Begraafplaatsen Nederland (IBN) is een moskeegenootschap, zoals bedoeld in artikel 2 van het Burgerlijk Wetboek, welke in 2020 is opgericht. Daarmee is IBN het eerste moskeegenootschap in Nederland dat zich zal richten op islamitische begraafplaatsen.

Vanuit IBN gaan we begraafplaatsen oprichten en in standhouden en volgens islamitische richtlijnen exploiteren. Als moskeegenootschap zijn wij uniek in Nederland en zorgen we voor een grote draagvlak binnen de moslimgemeenschap. Verder zijn wij als moskeegenootschap de belangrijkste gesprekspartner en aanspreekpunt voor de gemeente als het gaat om islamitische begraafplaatsen.

De moslims in Nederland hebben behoefte om in Nederland begraven te worden met inachtneming van de islamitische voorschriften omtrent het begraven worden. Als IBN gaan we hierin een actieve en leidende rol spelen in samenwerking met de lokale gemeenschap, overheidsinstanties en professionele partijen, waarbij we inspelen op de wensen en behoeften van de moslimgemeenschap. Daarbij streven we na om de islamitische begraafplaatsen duurzaam te integreren in de natuur conform een hoogwaardig kwaliteitskeurmerk.

“Het eerste moskeegenootschap in Nederland dat zich zal richten op islamitische begraafplaatsen.”