Organisatie IBN

Bestuur van IBN

Het huidige bestuur van IBN bestaat uit vijf bestuursleden, met elk een eigen rol en takenpakket. Het bestuur voert het werk op vrijwillige basis uit zonder enige tegemoetkoming of tegenprestatie. De realisatie van de doelstellingen zijn daarbij het uitgangspunt.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Naam Functie
dhr. Mohamed El Haddad Voorzitter
dhr. Khaled Mouhouti Vicevoorzitter
dhr. Faysal Zouay Penningmeester
dhr. Sander Helmig Algemeen bestuurslid

 

Adviesraad

De adviesraad staat het bestuur bij door gevraagd en ongevraagd advies te geven. De huidige adviesraad bestaat uit diverse aangesloten islamitische organisaties

Religieuze raad

IBN heeft een religieuze raad geïnstalleerd om de exploitatie van begraafplaatsen volgens islamitische regelgeving te borgen. De religieuze raad van IBN bestaat uit vooraanstaande islamitische geleerden vanuit de verschillende achtergronden en wetsscholen.

Raad van Toezicht

IBN heeft een Raad van Toezicht (RvT) geïnstalleerd. Deze zal toezicht houden op de werkzaamheden en het gevoerde beleid van de moskeegenootschap.

De huidige Raad van Toezicht bestaat uit:

 

Dhr. Eser Sentürk

Dhr. Nordin Allou

“Het eerste moskeegenootschap in Nederland dat zich zal richten op islamitische begraafplaatsen.”