Waar staan we voor?

Grondslag

Islamitisch

Visie

Het bieden van begraafplaatsen in Nederland conform islamitische richtlijnen.

Missie

IBN garandeert en borgt begraafplaatsen conform islamitische richtlijnen en biedt eeuwigdurend grafrecht. Graven worden tegen betaalbare tarieven aangeboden. Daarnaast streeft IBN om binnen 24 uur begravingen mogelijk te maken. IBN draagt zorg voor de inrichting en het onderhoud van de begraafplaatsen en begeleidt nabestaanden.

Doelstellingen

Het moskeegenootschap heeft tot doel:

  • Het oprichten en in stand houden van islamitische begraafplaatsen in Nederland;
  • Het verwerven, beheren en exploiteren van begraafplaatsen die bestemd zijn voor de teraardebestelling van het stoffelijk overschot van moslims;
  • Het verrichten van alle verdere handelingen en/of activiteiten, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Strategie

Het bestuur is tot het besef gekomen dat er een lange termijn strategie uitgestippeld dient te worden om de komende jaren al haar doelen te kunnen realiseren. Om dit te kunnen bewerkstelligen heeft het bestuur een strategie uitgestippeld, namelijk:

  • Zoeken naar geschikte locaties voor het realiseren van begraafplaatsen;
  • Aantrekken van samenwerkingspartners ten behoeve van de exploitatie van de begraafplaatsen;
  • Aantrekken van professionals;
  • Het onderhouden van contacten met (lokale) overheden;
  • Het onderhouden van contacten met de lokale moslimgemeenschappen;
  • Werven van donateurs.

“Het eerste moskeegenootschap in Nederland dat zich zal richten op islamitische begraafplaatsen.”